Chi tiết container khô 45 feet
$i
Bên Trong : Dài 13.556m - Rộng 2.438m - Cao 2.698m
Bên Ngoài : Dài 13.716m - Rộng 2.500m - Cao 2.896m
Thể tích : 86,1m3.
Mô tả :
Sản phẩm khác
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
prev_doitac next_doitac
logo đối tác 2
lo go đổi tác 1