Chi tiết Container khô 20 feet
$i
Bên Trong :
Bên Ngoài :
Thể tích : 33m3
Mô tả :
Sản phẩm khác
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
prev_doitac next_doitac
logo đối tác 2
lo go đổi tác 1